Halloween v prvních třídách


Ještě před podzimními prázdninami jsme si s našimi prvňáčky užili halloweenský program ve škole. Děti přišly oblečené do krásných strašidelných kostýmů a po celé vyučování jsme plnili úkoly plné pavouků, čarodějnic a dýní. Nejprve děti pracovaly ve třídě ve skupinách, potom jsme se společně přesunuli do tělocvičny, kde začalo to pravé halloweenské klání. Děti například překonávaly překážkovou dráhu s okem na lžíci, chytaly duchy pomocí obručí nebo lovily z vody jablíčka. Za úspěšné plnění úkolů získaly malé čarodějnice, duchové a strašidýlka drobné odměny. Celá akce se vydařila a všichni jsme si ji báječně užili.                                             
                                                                                                                                    S. Korčeková

Archiv novinek >