FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ

SKUPINY/OBLASTI
1. FÁZE
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pouze povinné předškolní vzdělávání, ve skupinách max. po 15 dětech.
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. STUPEŇ
V týdenních rotacích celých tříd.
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2. STUPEŇ
A ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDY GYMNÁZIÍ
Distančně.


INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
Individuální konzultace pro všechny druhy škol a poradenský systém.
SKUPINOVÉ KONZULTACE
Umožnění dobrovolných skupinových konzultací v max. počtu 6 žáků a za dodržení režimových opatření pro:
1) Znevýhodněné žáky 2.st. ZŠ a znevýhodněné žáky SŠ,
2) 9. ročníky ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ,

ZKOUŠKY
OSTATNÍ
Výuka plavání a zpěv – Ne, s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu,
za dodržení omezeného počtu osob ve studijních skupinách (max. 6 osob) a rozestupů.
Tělesná výchova – Ne, s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu.
Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety – Ne.
ŠKOLNÍ KLUBY A DRUŽINY
Pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ
1. FÁZE
OCHRANA NOSU A ÚST
Všichni povinně ochrana úst a nosu.
a) Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory (standardy dle MO MZd).
b) Děti a žáci MŠ, ZŠ a speciálních škol: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd.
c) Žáci a studenti, SŠ, VOŠ, VŠ respirátory (standardy dle MO MZd).
– výjimka pouze pro žáky, kterým brání jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav
TESTOVÁNÍ
Povinné neinvazivní testování pro MŠ, Speciální školy, ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ:
– antigenní testování 2x týdně (v případě nekaždodenní výuky 2 a méně po sobě jdoucích dní, stačí testování jen 1x týdně)
– PCR 1x týdně
– první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu
– testování neprobíhá v případě individuálních konzultací, výuky 1 na 1 a individuálních poradenských služeb
VĚTRÁNÍ
Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.
Doporučená venkovní výuka v maximální míře.
HOMOGENITA
Povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod.
Doporučená homogenita u skupinových konzultací a praktického vyučování.
STRAVOVÁNÍ
Pro distanční výuku pouze odběr (take-away).
Pro prezenční výuku: – pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.,
– rozestupy mezi žáky/studenty z různých tříd/skupin,
– přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo
k prolínání žáků/studentů z různých tříd a s osobami vyzvedávajícími oběd na distanční výuce.
– stejná pravidla pro konzumaci svačin.
VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB
V PROSTORÁCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍ
Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných
případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.
a) Pouze do 20 osob ve skupině, s režimovými opatřeními
a rozestupy pro:
1) Přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky
a absolutoria.
2) Zkoušky konané na základě mezinárodních dohod.
b) Pouze do 10 osob ve skupině, s režimovými opatřeními
a rozestupy pro:
1) Zkoušky na vysokých a vyšších odborných školách.
2) Jazykové a nostrifikační zkoušky

 

Archiv novinek >