Fake news i v osmičce


Besedu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně na téma Fake news absolvovali i žáci osmých ročníků. Toto téma je tak obsáhlé a v současné době tak aktuální, že je potřeba mu věnovat dostatečnou pozornost. Určitě není určené primárně jen pro žáky, ale zaujme i rodiče. Zeptejte se svých dětí, co jsou to fake news, jak mohou vypadat, kde se s nimi můžete setkat a zároveň si třeba povykládejte o tom, jak tráví vaše děti svůj volný čas na internetu. Kromě toho, že spolu příjemně strávíte čas, zjistíte spoustu nových věcí. Doporučuji jako učitelka a hlavně jako rodič.
                                                                                                                                                                    Lenka Brázdová 

Archiv novinek >