Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) ve výtvarné výchově


 Žáci osmého ročníku nakreslili a zobrazili environmentální tematiku. Věnovali jsme se znečištění oceánů, lesů a dalších ekosystémů – plasty, ropou a dalšími odpady. Výkres se snažili doplnit vhodným sloganem, větou, která by vystihla danou problematiku. Zaměřili jsme se také na třídění odpadů. Z nakreslených děl bude vytvořena nástěnka v EVVO koutku.
 Pro lepší představu se žáci dívali na dokument Planeta plná plastů
 
                                                                                                                                 Nela Gottfriedová, Nela Soukeníková


 
 

Archiv novinek >