EKO-OLYMPIÁDA 2024


Ve středu 22. 5. 2024 se uskutečnil 14. ročník EKO-OLYMPIÁDY na ZŠ Zlín Nová cesta ve Štípě. Žáci museli vypracovat vstupní projekt na téma: Životadárná voda (srážková voda, vodní toky, vodní plochy, čistota vody, život ve vodě apod.). Soutěžilo se v teoretické písemné části z oblasti EVVO, poznávací zoologické a botanické části a poslední část soutěže byla zaměřena na chráněné a ohrožené druhy spolu s chráněnými územními plochami ve Zlínském kraji. Dále pro žáky byla připravena přehlídka zajímavostí, kterou zajistili pracovníci ze ZOO Lešná. Chtěla bych moc poděkovat Karolíně Kaláčové a Nikole Krejčiříkové, která se umístila na krásném 8. místě. Budeme se těšit na příští ročník!

                                                                                                                                                                         Nela Soukeníková

Archiv novinek >