EKO-OLYMPIÁDA 2023


Ve středu 10. 5. 2023 se uskutečnil 13. ročník EKO-OLYMPIÁDY na ZŠ Zlín Nová cesta ve Štípě. Žáci museli vypracovat vstupní projekt na téma: Jak se tvá škola (obec) zapojuje do ekologických aktivit (ochrana přírody, biodiverzita, voda, energie…). Soutěžilo se v teoretické písemné části z oblasti EVVO, poznávací zoologické a botanické části a poslední část soutěže byla zaměřena na chráněné a ohrožené druhy našeho kraje spolu s chráněnými územními plochami ve Zlínském kraji. Dále pro žáky byla připravena přehlídka zajímavostí (např. roh nosorožce, kly slona), kterou zajistili pracovníci ze ZOO Lešná. Chtěla bych poděkovat Viktorii Hlaváčkové za účast a reprezentaci naší školy.

Budeme se těšit na příští ročník.
                                                                                                                                            Nela Soukeníková

Archiv novinek >