Důležitá pumpa v našem těle – srdce


Ve chvíli, kdy se učíme, jak zachránit někomu život, musíme také vědět, jak to v tom našem těle funguje. Resuscitace s umělým dýcháním – to vše nám má pomoct „rozvést“ kyslík do důležitých částí našeho těla. Tento „rozvoz“ nám zajišťují různé tepny a žíly, ale primární roli hraje SRDCE. Menší zastávka v obchodě a připravení „sterilního tácu“ s naším kusem srdce a můžeme jít na věc! Síně, komory, věnčité tepny, aortu a další zajímavosti, jsme mohli vidět na jednom malém, ale životně důležitém kousku našeho těla. Samozřejmě jsme měli srdce z pašíka. Účel ale splnilo – něco jsme se dozvěděli a žáci byli nadšení!
                                                                                                                              Mgr. Tereza Dobšová


Archiv novinek >