Doučování žáků bude pokračovat i po Novém roce

Od září do prosince probíhalo na naší škole doučování žáků, kteří potřebovali individuální podporu a pomoc. Celkem v rámci doučování proběhlo 400 vyučovacích hodin, do kterých se zapojilo téměř 300 žáků naší školy. Z důvodu velkého zájmu budeme pokračovat v doučování i po Novém roce. Jedná se především o český a anglický jazyk či matematiku.
Doučování začne zhruba v druhé polovině ledna. O nabídce a termínech budou rodiče informováni prostřednictvím návratek. Velké poděkování patří také vyučujícím, kteří se velmi ochotně do pomoci žákům zapojili.
Věříme, že našim dětem doučování pomůže k lepším výsledkům a větší pohodě.        Mgr. Pavel Růžička

Archiv novinek >