Digitální kompetence v 1. ročníku


V prvním ročníku začínáme s rozvojem digitálních kompetencí. Vyučování si zpestřujeme využíváním interaktivní tabule, kde se děti mimo jiné mohou věnovat uvolňovacím cvikům a procvičení psaní jednotlivých písmen. Dále jsme do výuky zkusili zařadit také tablety. Děti si na nich mohly zopakovat učivo a procvičovat skládání slov. To si nejdříve zkusily zapsat na klávesnici do tabletu, a nakonec si ho poskládat z naší skládací abecedy.

I když je v první třídě stěžejní především psaní perem, rozvoj kompetencí nám pomáhá zpestřit vyučování a zábavnou formou procvičit to, co se právě učíme.

                                                                                                                                      Edita Žáková, tř, učitelka 1. B


Archiv novinek >