Digitalizace a nová informatika


Nová podoba RVP ZV přináší řadu změn. Dochází k začlenění nové klíčové kompetence – digitální – a nového vzdělávacího oboru informatika.
Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. Na základě podmínek si musí každá škola vybrat a nakoupit digitální pomůcky pro žáky. Cílem je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.
Pro účely nové informatiky má naše škola k dispozici tyto robotické pomůcky:
•    LEGO® Education WeDo 2.0
•    LEGO® BOOST Tvořivý box
•    BBC micro:bit V2
•    Edison V2.0 výukový robot
•    Makeblock Codey Rocky
•    iRobot Root education
Nová informatika je začleňována postupně. V letošním roce se podle nových plánů vzdělávají žáci 4., 6. a 7. ročníku. Po plném nasazení se budou změny týkat všech žáků od 4. po 9. ročník. V rámci nové informatiky se žáci seznamují s těmito oblastmi: data, informace, modelování, kódování, šifrování, programování, algoritmizace, informační systémy, robotika a digitální technologie.
Žáci se učí nové dovednosti, řešit problémy, cvičit tvořivost, komunikaci a spolupráci ve skupině.
Velmi důležité jsou mezipředmětové vztahy. Největší přínos mají znalosti matematiky, angličtiny a fyziky.

 

Archiv novinek >