Čtenářské kláníDne 24.5. 2023 se uskutečnilo Zlínské kolo soutěže Čtenářského klání, které proběhlo v Krajské knihovně Františka Bartoše Zlín. Soutěže se zúčastnilo 9 týmů z různých základních škol.

Žáci se v devět hodin zapsali, následovalo zahájení a vysvětlení pravidel, poté už vše začalo. V první části žáci museli prokázat znalosti z přečtených knih, druhá část byla zaměřena na oblast literární a ve třetí části bylo potřeba ukázat kreativitu, fantazii.

Naše týmy ze 7. A ve složení Eliška Božoňová, Tomáš Bělík, Filip Kubiš a 8.A ve složení Nela Odložilíková, Karolína Kaláčová, Josefína Srněnská medailové pozice neobhájily, výsledky byly však velmi těsné. Žáci nabrali mnoho zkušeností do dalších soutěží a vyzkoušeli si obhajobu své práce před porotou.

Děkujeme všem za účast a reprezentaci školy.

Mgr. N. Gottfriedová

Archiv novinek >