Český jazyk ve výtvarné výchově


Výtvarnou výchovu jsme si s žáky 7. C a 9. B propojili s českým pravopisem. Úkolem bylo vytvořit výkres, na kterém bude ztvárněn gramatický jev.  Mohli si libovolně vybrat, na kterou problematiku se zaměří. Nejčastěji se objevovala vyjmenovaná slova, psaní bě/bje, mě/mně. Žáci si tak mohli češtinu opakovat méně obvyklým způsobem. Někteří stihli, dokonce vyrobit i více slov. V hodinách panovala poklidná atmosféra.

                                                                                                     Mgr. Nela Gottfriedová


Archiv novinek >