Božena Němcová – projekt 3.B


V rámci „března – měsíce knihy“ jsme se s žáky zaměřili na naši významnou autorku – Boženu Němcovou. Celý tento měsíc jsme v hodinách literární výchovy četli, poslouchali, vyhledávali a pracovali s informacemi, viděli spoustu ukázek zfilmovaných děl atd.

Protože u žáků podporujeme rozvoj digitálních kompetencí, tak si žáci zkoušeli z internetových zdrojů sami ve skupinách vyhledat informace o životě a díle B. Němcové. Z těchto informací žáci tvořili informační plakáty a hlavně museli celou svoji aktivitu odprezentovat zpaměti před ostatními jako skuteční „moderátoři“.

Žáci tuto úlohu, podle mého názoru, zvládli vzhledem ke svému věku na výbornou. Společnou prací tak učíme žáky toleranci, respektu, ohleduplnosti a určité shovívavosti.

Poprvé jsme si také vyzkoušeli vytvořit pojmovou mapu na téma „pohádky“.

Zajímavostí je určitě i naše výstavka knih Boženy Němcové, která obsahuje kromě jiných i několik vydání díla „Babička“ různého data vydání, kdy nejstarší je z roku 1922.
                                                                                                                             B. Janíčková


Archiv novinek >