Adaptační pobyt 6. třídZáří, září na léto jde stáří… Známý popěvek od Svěráka a Uhlíře. Nejen září to má již za sebou, ale i žáci šestých tříd již dospěli do věku, kdy u nich nastal velký zlomový okamžik. Vstup na 2. stupeň ZŠ.

Šestá třída je pro žáky zlomová a pro někoho velmi zátěžová. Žákům se změní prostředí, přibydou nové předměty, noví spolužáci a také narůstá počet vyučujících.

Proto jsme se rozhodli vstup žákům na 2. stupeň ulehčit. Připravili jsme pro ně netradiční adaptační pobyt na Tesáku v penzionu Pod Kyčerkou. Ano, i s přespávačkou, táborákem a lepivými marshmallow. Během pobytu se žáci mezi sebou lépe poznali, zahráli si spoustu seznamovacích her a získali zkušenosti potřebné k vytvoření dobrých vztahů ve třídě. A aby třída dobře prospívala, je nutné navázat vztah i s novou třídní učitelkou a k tomu je adaptační pobyt jako stvořený! J

Během školní docházky budou probíhat další programy zaměřené na upevňování kolektivu.

Moc děkujeme paní psycholožce Pavle Janečkové za pestrý program.

                                                                                                               TU 6. tříd (J. Mechlová, R. Mikošková, K. Moravcová)

Archiv novinek >