​Adaptační pobyt 6. ročníků


Přechod na druhý stupeň je dalším milníkem v životě žáků, a aby byl co nejjednodušší, organizujeme pro žáky šestých tříd adaptační pobyt. Kolektiv původní třídy mnohdy doznal různých změn – odchod žáků na gymnázium, přesun v rámci tříd či příchod nových spolužáků udělá své. Nemalou roli hraje i změna třídního učitele a celkově organizace výuky na vyšším stupni. Cílem adaptačního dne je poznat své nové spolužáky a učitele. Vybrané aktivity se zaměřují hlavně na podporu kolektivu a nastartování skupinové dynamiky. Dochází i k seberozvoji jednotlivců.
Program pro nás připravila naše školní psycholožka Pavla Tomancová spolu s Martou Jonáškovou z organizace Savio. 
Náš den byl rozdělen do několika částí. Nejprve jsme prolomili bariéry hraním her, potom už jsme se pustili do týmové práce a tvořili společně dohodu třídy. Následoval zábavný program venku zaměřený hlavně na spolupráci. U toho jsme se zvládli i zapotit a protáhnout si tělo. Odměnou pro nás byl společný táborák a opékání špekáčků.
Myslím, že všichni jsme si to moc užili a naladili se na tu správnou společnou notu.
Archiv novinek >