Adaptační kurz pro šesťáky - II. částBěhem měsíce dubna naši šesťáci absolvovali druhou část adaptačního kurzu a navázali tak na program, který se uskutečnil na začátku školního roku. Program opět připravila školní psycholožka Pavla Tomancová společně s lektorkou Savia (SKM Zlín).
Navštívili jsme prostory nám již známého Salesiánského klubu mládeže. V úvodu kurzu byly zařazeny aktivity na vzájemnou kooperaci a poté následovaly hry zaměřené na spolupráci v týmech. Žáci také soutěžili ve skupinách o to, který tým se nejlépe zná. Díky příznivému počasí jsme mohli jednu aktivitu uskutečnit i venku. Na závěr jsme opět na chvíli nahlédli do prostor herny, kde jsme si zahráli stolní fotbálek, ping-pong, Twister a jiné deskové hry.
Kromě toho, že jsme se v tyto dny náramně pobavili (o čemž svědčí i naše fotogalerie), jsme prohloubili vztahy mezi námi a vzájemně se ještě lépe poznali.
                                                                                                                                Lenka Brázdová, Pavla Tomancová
 

Archiv novinek >