Adaptační kurz 7. B


Dne 29.11. 2022 se třída 7.B v rámci utužování vztahů zúčastnila programu v salesiánském klubu ve Zlíně.
Během dne jsme si zahráli různé hry na spolupráci, komunikaci a na stmelení kolektivu.

Tato akce je pro žáky velmi přínosná a já bych chtěla poděkovat všem, kteří se na tom podíleli, především naší psycholožce Pavle Tomancové.
                                                                                                                                                       M. Kolářová
 

Archiv novinek >