8. A zapojuje!


Jak už to tak bývá, nejvíce se naši žáci těší ve fyzice na 8. ročník, kde budou ve druhém pololetí zapojovat elektrické obvody. Dokonce tento rok už využíváme nové pomůcky, které jsme si pořídili v rámci digitalizace školy! Nové žárovky, vodiče, spínače a multimetry jsou teď v 8. A využívány každý pátek v hodině fyziky. Zapojujeme žárovky sériově, paralelně, a dokonce už jsme měřili proud i napětí v sestavených obvodech. Sestavujeme obvody dle schématu, nebo taky jsme zkoušeli zakreslit schéma podle reálně sestaveného obvodu. Od jednoduchých až po složité obvody, každý zvládl aspoň něco! K praktické části patří bohužel i nějaká teorie a počítání příkladů na Ohmův zákon. Ještě nás čeká zapojení rezistorů a ukážeme si, jak funguje reostat! Taky se těšíte?
                                                                                                                Mgr. Tereza Dobšová 

Archiv novinek >