17. ZŠ pomohla Zlínskému útulku


Společně s občanským sdružením History vymyslela naše škola krásnou dobročinnou akci s názvem Děti pomáhají zvířatům. Během dvou měsíců si zájemci mohli zakoupit vybranou dětskou knihu, ze které nakladatelství věnovalo 50 Kč pro Zlínský útulek. Celkem jsme tak předali Zlínskému útulku krásných 24.561 Kč. Velké poděkování patří panu Bártovi, který celou akci řídil, a paní učitelce Sťahlové za organizaci v naší škole. Také bychom rádi poděkovali všem žákům, kolegyním a rodičům, kteří se do projektu ochotně zapojili a pomáhali. Dobrá věc se podařila.

                                                                                                                               Mgr. Pavel Růžička


Archiv novinek >