Září ve znamení stmelovacích kurzů pro šesťáky


V první polovině září se žáci šestých ročníků zúčastnili se adaptačního kurzu, který byl příležitostí pro  vzájemné seznámení a podporu dobrých vztahů v kolektivu.
Program, který byl organizován psycholožkou školy Pavlou Tomancovou ve spolupráci s lektory programu Savio, tak měl šesťákům pomoci se adaptovat na novou roli žáka 2. stupně, ale zároveň poskytnout příležitost k posílení pozitivní atmosféry a spolupráce. To, že se do  jednotlivých aktivit zapojili třídní učitelé spolu s asistenty, jen umocnilo otevřenou a přátelskou atmosféru.
Vedle her zaměřených na vzájemné poznání a uvolnění bariér a ostychu mezi žáky, si děti vyzkoušely, jak dobře dokážou komunikovat, řešit problémy nebo spolupracovat. Nedílnou součástí programu bylo také vytvoření Dohody třídy, v rámci které si děti nastavily pravidla společného fungování tak, aby jim ve škole bylo spolu fajn.
V závěru měli možnost prostřednictvím prožitkové aktivity posílit pocit vzájemné jednoty a přijetí. Do všech aktivit se žáci zapojovali se zájmem, spolupracovali a v závěru sami hodnotili, že společně strávený čas mimo školní lavice je pro jejich vztahy velmi přínosný.
Práce se šestými ročníky bude ve spolupráci se Saviem Zlín pokračovat i v průběhu celého školního roku 2019/20.
Stmelovací kurz byl podpořen z finančních prostředků Magistrátu města Zlín.

                                                                                                                                                Mgr. Pavla Tomancová
 

Archiv novinek >