Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče,
zápis k povinné školní docházce proběhne v pátek 3. 4. 2020.
Vzhledem k současným mimořádným opatřením v souvislosti s rozšířením nemoci COVID-19, upřednostněte podání přihlášky bez Vaší osobní přítomnosti.

Žádost o přijetí nebo odklad můžete podat těmito způsoby:
1. do datové schránky školy, naše datová schránka kr5mun7
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou, žádost musí být podána nejpozději 3. 4.
Adresa: Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace
               Křiby 4788
               760 05 Zlín
4. osobní podání ve škole dne 3. 4. v čase, který jste si zarezervovali při registraci (bez přítomnosti dítěte!).
 
Žádáte-li o přijetí k povinné školní docházce, je potřeba doručit:
1. žádost podepsanou zákonným zástupcem
2. kopii rodného listu
3. kontaktní údaje na zákonného zástupce – telefon a e-mail, kontaktní údaje stačí napsat na papír nebo vytisknou a vyplnit zápisový lístek, který najdete zde.
 
Žádáte-li o odklad, je potřeba doručit:
1. žádost podepsanou zákonným zástupcem
2. zprávu ze školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), pokud ji ještě nemáte, doručíte nám ji ihned po vydání PPP
3. doporučení od pediatra, k vytištění zde
4. kontaktní údaje na zákonného zástupce – telefon, abychom Vás mohli kontaktovat, až bude vydáno rozhodnutí o odkladu.
 
Dotazy k průběhu zápisu volejte na číslo 736 290 456 nebo pište na e-mail fikeisova@zskriby.cz

                                                                                                                Mgr. Iva Fikeisová


 

Archiv novinek >