Zahájili jsme letošní projekt HOLOCAUST


Dne 27.9.2018 jsme odstartovali první část celoročního projektu HOLOCAUST. S žáky 8. a 9.ročníku jsme absolvovali výchovně vzdělávací pořad „Nicholas Winton- Síla lidskosti“.  Součástí programu byla projekce filmu režiséra Matěje Mináče Síla lidskosti. Jedná se o hraný dokument, který popisuje neskutečnou cestu k záchraně 669 převážně židovských dětí z období Protektorátu Čechy a Morava na prahu druhé světové války. Tehdy si mladý muž Nicholas Winton udělal během výletu na lyže do Švýcarska zastávku v Praze. Překvapila ho situace v zemi a do Švýcarska už neodjel. Hledal řešení jak pomoci alespoň dětem. Zorganizoval náročnou záchrannou akci. Musel sehnat spoustu povolení, zajistit přepravu, sehnat britské rodiny, které by se ujaly českých dětí, získat důvěru českých rodičů, kteří by mu svěřili své děti, a v neposlední řadě i dost finančních prostředků. Jeho snaha byla ukončena 1.září 1939, kdy už připravený vlak s dětmi neodjel, protože vypukla válka.
O svém hrdinské činu mlčel celých 50 let do doby, kdy jeho manželka našla na půdě kufr s výstřižky a další dokumentací. Sir Nicholas Winton se dožil úctyhodných 106 let a „jeho“ zachráněné děti s rodinami se rozrostly do počtu více než 5500.
Po skončení promítání filmu měli žáci možnost promluvit si s jedním z tvůrců filmu panem Zdeňkem Tulisem, který zodpovídal jejich zvídavé dotazy.
Dojmy a zážitky z toho programu v nás všech budou ještě dlouho rezonovat.
 
                                                                                                                             Mgr. Leona Lukašíková

 

Archiv novinek >