Až jednou půjdeme k volbám, budeme vědět, co máme dělat?


Žáci v 7. ročníku ještě jít k volbám nemohou, ale společně se učíme o tom, že až budou za pár let plnoletí, umět si zvolit svého zástupce či prezidenta nebude tak obtížné.
V hodinách občanské výchovy si zakládáme své politické strany, kterým vytváříme logo, ale zároveň i program, na který lákáme své spolužáky - voliče.
Součástí našich voleb je i diskuse z oblasti ekologie, podpory obyvatelstva atd.
Jako vyvrcholení těchto hodin je i samotný akt voleb, při němž si žáci demokraticky zvolí stranu, která jim byla svým programem nejblíže.
Více z našich hodin ve fotkách.
                                                                                                                                           Mgr. Klára Trynerová


 

Archiv novinek >