Výuka pro žáky 9. ročníku a 1. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k uvolňování vládních opatření k COVID-19 začínají postupně otevírat i základní školy pro vybrané ročníky.
Od pondělí 11. 5. začínají konzultace k přijímacím zkouškám pro žáky
9. ročníku. Podrobné informace dostali rodiče žáků od svých třídních učitelů.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáků do školy do 7.5.
Od pondělí 25. května začnou vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně.
Podrobné informace obdrží rodiče žáků od svých třídních učitelů.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáků do školy do 18.5.
Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době
od 11. 5. 2020
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.
Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky. Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy. Pokud žák bude školu navštěvovat, je nezbytné podepsat čestné prohlášení - viz příloha.
V případě dotazů se můžete obracet na zástupce ředitele školy.


 
Mgr. Zdeněk Mikoška
ředitel školy


Čestné prohlášení

Průvodní dopis ministra školství

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

Archiv novinek >