Výsledky testování žáků 9. ročníku

V listopadu proběhlo na naší škole testování žáků 9. ročníku, aby si porovnali své znalosti s dalšími 20 000 žáky z celé republiky. Testování proběhlo z českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Žákům byly rozdány kompletní výsledky s komentáři. Zde naleznou informace o tom, v čem se mohou zlepšovat nebo v čem naopak vynikají. Výsledky byly různorodé, avšak někteří žáci nám udělali obrovskou radost, protože patří k nejlepším v celé České republice!
Žákyně 9. B byla lepší než 95 procent žáků v ČJ a nejlepší hodnocení získala v matematice a obecných studijních předpokladech, kde byla lepší než 100 procent žáků z výše zmíněného počtu 20 000! Další žák z 9. A pak vynikl v anglickém jazyce, když získal úroveň C 1, což je úroveň rodilého mluvčího! Žákům přejeme, aby jejich práce byla zúročena v dubnu u přijímacích zkoušek na střední školy.                                          Mgr. Pavel Růžička

Archiv novinek >