Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vážení rodiče, milí žáci, v minulém období jste elektronicky vyplňovali anonymní dotazník, který byl zaměřen na to, jak zvládáte domácí výuku. Přinášíme výsledky, které nás velmi potěšily. V naprosté většině jste naši školu chválili, za což Vám moc děkujeme. Jsme však velmi rádi za některé náměty a připomínky, které nám pomohly k lepšímu nastavení tohoto způsobu vzdělávání, který však nebude nikdy ideální. Velké poděkování za zpracování dotazníků patří naší paní psycholožce Mgr. Pavle Tomancové.
Celkem odpovědělo 186 žáků a rodičů:
1. Jak celkově zvládáš domácí výuku do školy?
94,1 % odpovědělo, že ji spíše zvládáte, nebo ji zvládáte bez problémů.
2. Požadavky učitelů jsou:
90 % odpovědělo, že je úkolů akorát, případně se dají zvládnout. 5 % pak odpovědělo, že je úkolů moc a zvládnout se nedají. 5 % má naopak spoustu volného času.
3. Kolik hodin denně trávíš přípravou do školy?
Téměř 96 % odpovědělo, že méně než 5 hodin.
4. 96 % z vás má dostatečné technické vybavení pro výuku online.
5. Největší problém vám dělá organizace domácí výuky, možnost zeptat se ihned vyučujícího, dále některé učivo atp.
6. Nejvíce vám s výukou pomáhají rodiče, učitelé, spolužáci.
7. 94 % z vás dostává zpětnou vazbu od vyučujících.
8. Více jak 90 % z vás má možnost kontaktovat vyučujícího, když si s něčím neví rady.
9. Nejvíce vám vyhovuje zadání úkolů přes Skype, informační systém školy, email a přes sociální sítě.
10. A co byste si přáli nejvíce? Vrátit se do školy, výuka přes Skype, jsme spokojeni se vším.

Na závěr máme desítky děkovných vzkazů, vzájemnou podporu a spokojenost dětí i rodičů.
Vážení rodiče, milí žáci, i my Vám všem moc děkujeme za snahu a trpělivost, kterou v tomto složitém období máte.
Věříme, že se brzy vše vrátí k normálu. Ještě jednou děkujeme a do dalších dnů přejeme hodně sil, štestí, radosti a úspěchů.
Za kolektiv 17. ZŠ                               Mgr. Pavel Růžička
 

Archiv novinek >