Vydávání vysvědčení pro 2. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci, jak Vás informovali třídní učitelé, vysvědčení pro žáky 2. stupně se bude z organizačních důvodů vydávat již v pátek 26. června.
Organizace po jednotlivých ročnících:
6. ročník od 8:30
7. ročník od 9:30
8. ročník od 10:30
9. ročník od 11:30.
Předání vysvědčení bude trvat cca 30 minut.
Žáci čekají v rozestupech před hlavním vchodem do školy.
Ve třídě budou početnější skupinky, je nutné mít roušku.
Žáci, kteří nechodili na konzultace do školy, musí dodat čestné prohlášení, bez kterého je nemůžeme do školy vpustit - viz příloha (tištěná verze je k dispozici ve škole na vrátnici).
Případné další informace Vám poskytnou třídní učitelé.                                       Mgr. Pavel Růžička
 

Archiv novinek >