Vydávání vysvědčení pro 1. stupeň


Vysvědčení pro žáky 1. stupně bude vydáno dne 30. 6. 2020. Předávání se mohou účastnit i žáci, kteří od 25. 5. do školy nedocházeli. Tito žáci musí s sebou přinést čestné prohlášení, bez kterého je nelze vpustit do školy. Čestné prohlášení si můžete vytisknout zde nebo je k dispozici na vrátnici školy. Žáci budou se svými třídními učiteli, ve třídách budou početnější skupinky, proto je nutné mít roušku.

Žáci se shromáždí před školou v tyto časy:
1. a 2. ročník v 7:50
3. a 4. ročník v 8:00
5. ročník v 8:10.


Konec vyučování je v 9:30. V tuto dobu budou žáci odvedeni před školu. Pokud nechcete, aby dítě odcházelo samo, buďte v danou dobu před školou!!!
Případné další informace poskytnou třídní učitelé.
                                                                                                               Mgr. Iva Fikeisová

 

Archiv novinek >