UPOZORNĚNÍ - COVID-19

 
Vzhledem k vývoji epidemie koronaviru COVID-19 v Evropě dnes rozhodla vláda o dalších mimořádných opatřeních:
  1. S účinností od 10. března od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová představení a sportovní, náboženské akce a umělecká představení přesahující účast 100 osob.
 
  1. Zakazuje se od 11. března osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách.
 
Tato opatření jsou vyhlášena na dobu neurčitou.
 
Sledujte, prosím, www stránky a eŽK, kde Vás budeme pravidelně informovat.
Učivo  k   procvičování  bude  aktualizováno  vyučujícími na IS školy.
 
                                                                                                                         Ve Zlíně 10. března 2020
 
 
Mgr. Zdeněk Mikoška
ředitel školy
 

Archiv novinek >