Třída jako tým

Žáci  6. ročníků v květnu absolvovali stmelovací kurz

V květnu měli žáci šestých ročníků opět příležitost k lepšímu vzájemnému poznání a prohloubení vztahů mezi sebou. Ve spolupráci s lektory programu Savio a psycholožkou Pavlou Tomancovou byl naplánován celodopolední program, jehož cílem bylo zejména podpoření zdravých vztahů v kolektivu.

Prostřednictvím nejrůznějších zážitkových aktivit měly děti možnost otestovat si schopnost  spolupráce a komunikace ve skupině, ale také dovednost řešit společně problémy. Sami žáci program hodnotili jako přínosný- lépe se prý poznali a byli by rádi, kdyby pozitivní atmosféru, kterou zažili,dokázali přenést i do běžného života třídy .

Stmelovacím kurzem však práce se třídami nekončí. I v dalších letech bude žákům nabídnuta řada programů  s zaměřených na vztahy mezi dětmi. Věříme totiž, že podpora zdravých vztahů a učení se sociálním dovednostem, má pro každého člověka minimálně stejný význam jako vědomosti, které děti ve škole získávají.

                                                                                                                      Pavla Tomancová, psycholožka
 

Archiv novinek >