V září proběhly stmelovací kurzy pro žáky 6. ročníků


    Září bylo pro žáky šestých ročníků ve znamení mnoha změn. První dny na druhém stupni, noví učitelé i spolužáci. Také proto měli "šesťáci" příležitost zúčastnit se adaptačního kurzu, který byl příležitostí pro  vzájemné seznámení a podporu dobrých vztahů v kolektivu.
    Kurzy byly organizovány psycholožkou školy Pavlou Tomancovou ve spolupráci s lektory programu Savio (SKM Zlín). Právě v prostorách Salesiánského klubu mládeže kurzy probíhaly a poskytly tak skvělé zázemí pro program sestavený cíleně pro potřeby tříd. Záměrem všech tří kurzů totiž bylo zejména hlubší vzájemné seznámení, podpora pozitivních vztahů a spolupráce mezi dětmi.  Do jednotlivých aktivit se také aktivně zapojili třídní učitelé, což jen umocnilo otevřenou a přátelskou atmosféru.
     V úvodu dne jsme měli příležitost lépe se vzájemně poznat, za pomoci ice-breakových her jsme se na sebe naladili a nastavili přátelskou atmosféru.  Následovaly hry, které byly zaměřeny na spolupráci v týmech a na efektivní komunikaci. Kromě toho si každá třída také sama vytvořila Dohodu třídy, v rámci které si děti nastavily pravidla společného fungování tak, aby jim ve škole bylo spolu fajn. Průběžné reflexe, kdy se mohl každý k dění vyjádřit a okomentovat jej, měly prohloubit pocit vzájemné důvěry. V závěru měli možnost prostřednictvím prožitkové aktivity posílit pocit vzájemné jednoty a přijetí. Do všech aktivit se žáci zapojovali se zájmem, spolupracovali a v závěru sami hodnotili, že společně strávený čas mimo školní lavice je pro jejich vztahy velmi přínosný.
     Práce se šestými ročníky bude ve spolupráci s SKM Zlín pokračovat i v průběhu celého školního roku 2018/19. Žáci tak dostanou příležitosti za pomoci zážitkových a kooperačních aktivit i nadále upevňovat pozitivních vztahy ve třídě, tak, aby škola byla pro každého z nich bezpečným místem, kde převládá atmosféra kamarádství a spolupráce.
     Tento projekt zaměřený na prevenci nežádoucích jevů a budování a podporu zdravého třídního klimatu je podporován ze zdrojů statutárního města Zlín.

                                                                                                                Mgr. Pavla Tomancová, psycholožka školy

 

Archiv novinek >