Školní psycholožka: Zpátky do školy- co čekat a na co se připravit při návratu dětí do školy?
Už před více jak týdnem se škola otevřela pro žáky 9. ročníků. Příští pondělí  v ní přivítáme také děti z   1. stupně.  Po tak dlouhé době, kdy se děti vzdělávaly doma a byly nuceny se na tuto výjimečnou situaci adaptovat, může být některé z nich návrat do školy obtížný.  Doma strávily čas delší, než jsou letní prázdniny, a tak se dá očekávat, že dětem bude trvat si po tak dlouhé době zvyknout na zase jiný režim, navíc pravidla ve škole budou naprosto jiná od těch, která opouštěly v březnu. Očekávejte u dětí normální reakce  v nenormální situaci.

Od dětí můžete očekávat:     
-    mnoho otázek souvisejícími nejen s hygienickými opatřeními, která je nutno ve škole  dodržovat
-    radost, že jsou opět mezi spolužáky
-    nechuť, že se musí vrátit zpět do pravidelného režimu
-    strach z toho, jestli a jak budou psát písemky, jak se bude známkovat
-    strach, že si nestihnou opravit známky do konce roku
-    úlevu, že některé jejich prohřešky mohou být zapomenuty
-    nejistotu, jak to se školou dál bude – zejména úzkostlivější děti, které mají rady věci pod kontrolou
-    únava z dlouhotrvající blízkosti v rodině
-    stres z odchodu z domova, ve kterém jim bylo dobře a bezpečno
-    obavy z toho, jak bude ve škole vnímáno to, jakým způsobem se zapojovaly do výuky v době izolace
-    děti po dlouhé době přijdou mezi vrstevníky do takto velké skupiny a pro řadu z nich to může být náročné, děti ve skupině mohou chtít sdílet, vítat se, mohou mít strach o svou pozici ve třídě, o to, zda jejich kamarádství stále fungují.
-    očekávejte, že některé děti jsou v pohodě a nijak výrazněji se jich celá situace nedotkla, neprožívají ji a mohou být v důsledku toho zmatené z prožívání ostatních.
-    Obrňte se trpělivostí.
-    

Jak můžete dětem pomoci?

1) Nalaďte se na to, že prožívání dětí může být ve velké šíří spektra.

2) Dejte najevo podporu, svůj vnitřní klid, získejte si důvěru: „Všechno bude dobré a společně to zvládneme“

3) Dejte dětem přiměřeným způsobem dostatek informací – jak to teď ve škole bude probíhat, co je čeká
(budou se učit v menších skupinkách, nutnost nosit roušku, nebudou moci k sobě chodit příliš blízko,  každý bude mít ve škole svoji lavici, budou si muset  častěji umývat a desinfikovat ruce...)

4) Naslouchejte. Je důležité dát dětem možnost mluvit o svých pocitech a myšlenkách –  prostor pro sdílení  pocitů a myšlenek může zafungovat jako to, co děti potřebuji nejvíce. Pokuste se prožívání vašich dětí nehodnotit. Nejprve vyjádřete pro jejich emoce porozumění, pocity jim nevyvracejte . Teprve poté s nimi můžete hledat případné řešení.  

A hlavně: Myslete na sebe!
Tyto dny mohou být výzvou nejen pro vaše děti a učitele, ale samozřejmě také pro vás. Váš komfort a vaše vlastní psychické rozpoložení je něco, co vaše děti přirozeně vycítí a nezřídka do sebe samy absorbují. Vaše osobní pohoda je tedy velmi důležitým prvkem pro zajištění pohody dětí.  Proto je vždy tak důležité postarat se o svou duševní pohodu. Udělejte pro sebe něco příjemného. Nezapomínejte na odpočinek.

V příštích dnech můžete děti naučit něco, co je v životě velmi důležité. Naučit je zacházet s novou, možná také nejistou situací. Jít krok po kroku.
Nebagatelizovat, a nezlehčovat, ale současně nepodléhat panice. Dát prostor porozumět pocitům a zároveň se držet v realitě.


Přeji vám pevnou půdu pod nohama a potřebný nadhled...

Vaše Pavla Tomancová
psycholožka školy

 

Archiv novinek >