Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce


    Minulý týden ve středu, 23.1.2019, proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.
Součástí celé soutěže bylo čtení s porozuměním, gramatický test a také konverzace na dané téma.
V I. kategorii (6.-7. ročník) soutěžilo 12 žáků.
Na 1.místě zvítězila Renáta Pavelková ze 7.C
      2. místě  Jakub Ožvoldík ze 7.C
      3. místě Tereza Kadlečíková ze 7.C

V II. kategorii (8.-9. ročník) soutěžilo 10 žáků
Na 1. místě zvítězil Martin Novotný z 8.A
      2. místě Iveta Mrhálková z 9.B
      3. místě Miroslav Krystýn z 8.B

Všem žákům děkujeme za účast v této soutěži a vítězům přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se uskuteční 8.2. a 12.2.2019.
   
                                                                                                                                        Vyučující anglického jazyka 

Archiv novinek >