Seznam sešitů pro školní rok 19/20

Seznam sešitů pro příští školní rok – II. ročník
č. 512       8  ks
č. 513       4  ks
č. 510       1  ks
č. 5110     1 ks
pravítko
notový sešit
úkolníček
 
Seznam sešitů pro příští školní rok – III. ročník
č. 523         8  ks 
č. 544          1  ks
č. 420          1 ks
č. 513           3 ks
úkolníček
notový sešit
pravítko s ryskou, kružítko
 
Seznam sešitů pro příští školní rok – IV. ročník
č. 523      5  ks  
č. 524      1  ks                                                                                                   
č. 544      5  ks
č. 420      1  ks
notový sešit
pravítko s ryskou, dlouhé pravítko (30 cm), kružítko
úkolníček
 
Seznam sešitů pro příští školní rok – V. ročník
č.  524    5  ks
č.  544    7  ks
č.  420    1  ks 
úkolníček
notový sešit
pravítko s ryskou, dlouhé pravítko (30 cm), kružítko

VI. ročník

č. 460 ……….. 1 ks               pravítko s ryskou
č. 444 ........... 1 ks               linkovaný sešit v tvrdých deskách
č. 520 ………..2 ks                kružítko                                                  
č. 524 ………..8 ks                úhloměr
č. 540 ………..2 ks                nůžky, lepidlo
č. 544 ………..5 ks                
č. 564 ………..1 ks      
 
 

VII. ročník

č. 460 ………... 1ks
č. 440 ………...1 ks                                                   
č. 520 ………...2 ks                          pracovní činnosti: chlapci  č. 525, dívky  č. 524
č. 540 ………...2 ks                         + pracovní oděv (upřesněno v září)
č. 544 ………...7 ks                                           
č. 564 ………...1 ks
č. 524..............8 ks
                  
 

VIII. ročník

č. 460 … …….1ks                                           
č. 440 ……….1 ks                                                      
č. 520 ……….2 ks                                     pracovní činnosti: chlapci  č. 525
č. 524 …….....8 ks                                                                         dívky: č. 524
č. 540 ……….2 ks                 
č. 544 …….....7 ks
č. 564 ...........1 ks
 

IX. ročník

č. 460 ……… 1 ks
č. 440 .………1 ks                     
č. 520 ……….2 ks                          
č. 524 …….....7 ks                
č. 540 ……….2 ks                                             
č. 544 …….... 7 ks
č. 564 ……….2 ks
 
 
 

Archiv novinek >