Schůzka rodičů budoucích prvňáčků


Vážení rodiče,

pro školní rok  2019/2020 bylo Vaše dítě přijato k povinné školní docházce na naši školu, proto Vás zveme

              na první společnou schůzku rodičů a pedagogů, která se koná

         v  pondělí  3. 6. 2019  v  16:00  hodin

                                               ve školní jídelně.

Budeme Vás informovat o organizaci vyučování, provozu školy, školní družiny a školní jídelny, zodpovíme Vaše případné dotazy, poradíme při řešení problémů. Doporučíme a ukážeme Vám vhodné pomůcky pro výuku prvňáčků, abyste přes prázdniny mohli dětem vše v předstihu připravit.

Pokud se nebudete moci schůzky zúčastnit, žádáme Vás, abyste dali vědět předem e-mailem (fikeisova@zskriby.cz) nebo telefonicky (736 290 456, 577 142 075).

Jestliže jste se rozhodli, že Vaše dítě nastoupí na jinou základní školu, kontaktujte co nejdříve Mgr. Ivu Fikeisovou, zást. ředitele školy pro 1. st. a ŠD (viz výše uvedené kontakty), pokud jste tak již neučinili.

ZDE si můžete vytisknout závaznou přihlášku do školní družiny. Pokud budete chtít, aby Vaše dítě chodilo také do školní družiny, nezapomeňte přihlášku vyplnit a odevzdat na této schůzce (je to poslední možný termín k odevzdání přihlášky). >PŘIHLÁŠKA<


Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8:30 h.


Na úspěšnou spolupráci s Vámi se těší vedení školy, vyučující v 1. ročnících a vychovatelky školní družiny.


Mgr. Iva Fikeisová        

 

Archiv novinek >