Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
 
pro školní rok  2020/2021 bylo Vaše dítě přijato k povinné školní docházce na naši školu, proto Vás zveme
 
na první společnou schůzku rodičů a pedagogů, která se koná
 
                v  pondělí  15. 6. 2020  v  16:00  hodin
 
ve školní jídelně.
 
Budeme Vás informovat o organizaci vyučování, provozu školy, školní družiny a školní jídelny, zodpovíme Vaše případné dotazy, poradíme při řešení problémů. Doporučíme a ukážeme Vám vhodné pomůcky pro výuku prvňáčků, abyste přes prázdniny mohli dětem vše v předstihu připravit.
 
Pokud se nebudete moci schůzky zúčastnit, žádáme Vás, abyste dali vědět předem e-mailem (fikeisova@zskriby.cz) nebo telefonicky (736 290 456).
 
ZDE si můžete vytisknout závaznou přihlášku do školní družiny. Pokud budete chtít, aby Vaše dítě chodilo také do školní družiny, nezapomeňte přihlášku vyplnit a odevzdat na této schůzce (je to poslední možný termín k odevzdání přihlášky).
 
Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8:30 h.
 
Na úspěšnou spolupráci s Vámi se těší vedení školy, vyučující v 1. ročnících a vychovatelky školní družiny.
 
 
Mgr. Iva Fikeisová                
 

Archiv novinek >