Sběr vršků

VÍČKA PRO NIKOLKU

JAK VÍČKA POMÁHAJÍ?
Sběrem víček od PET lahví pomůžete uskutečnit rehabilitační pobyt v ADELI Centrum ve slovenských Piešťanech. Naše škola sbírá víčka pro mladou slečnu Nikolku, která měla nelehký start do života.

Rehabilitační pobyty jsou finančně nákladné a pojišťovny je zpravidla nepomáhají zaplatit. Dohodli jsme se tedy s centrem ADELI, kterému mladému člověku bychom sběrem víček pomohli sehnat finanční prostředky na tento pobyt.

Tyto pobyty jsou pro postižené děti velkým přínosem a alespoň částečně jim pomáhají zapojit se do běžného života. Nikolka například špatně chodí a má celkově špatnou motoriku a koordinaci těla.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE AKTIVNĚ ZAPOJUJÍ DO SBĚRU VÍČEK!

Více informací můžete zjistit na webových stránkách.
www.nikolcinatouha.cz
http://cz.adeli-center.com/