Sběr vršků

Veřejná sbírka víček pro Kristýnku.
 
Účelem sbírky je získávání finančních prostředků pro dívku, která je od narození postižena těžkou formou dětské mozkové obrny a mentální retardací.
 
Podpořit mladou dívku můžete sběrem víček od PET lahví.
 
Finance z víček budou využity na aktivity, které zabraňují nebo alespoň brzdí progresi onemocnění, např. rehabilitace, cvičení a masáže, dále na nákup potravinových doplňků a kompenzačních pomůcek, či na případné nutné odborné zdravotní zákroky a následnou léčbu.
 
Děkujeme všem, kteří Kristýnce pomáhají.
 
Pořadatelem sbírky je Charita Zlín.