Přírodovědný

- kroužek pro děti, které chtějí více poznávat kouzelnou přírodu kolem nás