Přijímací zkoušky na střední školy

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

TAK JE TO TADY!!!

Před chvílí vyhlásil ministr školství Plaga termíny jednotných přijímacích zkoušek na střední školy.

Pro žáky devátého ročníku je to 8. ČERVEN a zájemci o studium  na víceletých gymnáziích budou skládat přijímací zkoušky 9. ČERVNA.

Letos se bude konat pouze jedna přijímací zkouška a její výsledek odešle Cermat na všechny střední školy, kam jste si podali přihlášky.

Přejeme všem hodně zdaru!!!

Mgr. Leona Lukašíková, výchovná poradkyně

Archiv novinek >