Pozvánka na třídní schůzky a konzultace

Vážení rodiče, v úterý 26. 11.  se uskuteční třídní schůzky a konzultace s rodiči.
Organizace bude následující:
1. - 3. ročník od 16:30 třídní schůzky
4. - 8. ročník od 16:00 konzultace rodičů s vyučujícími
9. ročník od 16:00 schůzka s výchovnou poradkyní paní Lukašíkovou k přijímacím zkouškám v učebně fyziky č. 208, následují konzultace
schůzka třídních důvěrníků (Klub rodičů) od 15:30 ve sborovně školy.
Těšíme se na společné setkání                                           vedení školy
 

Archiv novinek >