Poradenství a konzultace pro pedagogy, rodiče a děti


V rámci projektu MAP II v ORP Zlín mohou školy, učitelé i rodiny využít nabídku specialistů podpory školských poradenských pracovišť.

Mgr. Monika Fojtáchová
- podpora efektivní komunikace (žák - žák, učitel - žák, učitel - rodič, učitel - učitel),
- školní mediace a facilitace jako cesta k efektivnímu řešení konfliktu,
- supervize (pro pedagogy, individuální, případová, skupinová)
- podpora a spolupráce s metodikem prevence při tvorbě plánu preventivních aktivit, individuálně výchovného plánu u žáka s projevy problémového chování
- včasná detekce ohroženého dítěte a rodiny, rizikových projevů chování - individuální konzultace (pedagog, dítě, rodič)
- podpora a spolupráce s dítětem a rodinou neúspěšného žáka v důsledku dysfunkčního rodinného prostředí
- konzultace a odborné sociálně-výchovné poradenství (žák, rodič, pedagog)
- další vzdělávání pedagogických pracovníků (komunikace, práce se třídou, vedení třídnické hodiny, konfliktní situace ve výuce, spolupráce SPOD a škola, ohrožené dítě - syndrom CAN)
- práce v přístupu orientovaném na řešení

Mgr. Karel Opravil
- Příprava do škol
- Komunikace rodič – škola
- Přechod dítěte z prvního na druhý stupeň
- Přechod dětí z MŠ na ZŠ
- Motivace a demotivace dětí
- Jak si neotrávit svého školáka
- Rizika internetu

Na naše specialisty se můžete obracet emailem nebo telefonicky, mohou s Vámi problém konzultovat, případně si můžete dohodnout schůzku přímo ve škole. Tyto konzultace jsou v rámci projektu bezplatné.
Kontakty:
Mgr. Monika Fojtáchová – Tel. 606 727 795, fojtachova.monika@seznam.cz
Mgr. Karel Opravil – Tel. 775 720 248, karelopravil@gmail.com, je možné využít také skype

 

Archiv novinek >