Pětidenní putování s řepou v hodině češtiny ve třídě 5.A


V rámci zdravého stravování jsme zařadili do výuky češtiny řepu. V mluvnici jsme pracovali s texty o cukrové řepě, kde žáci vyhledávali přídavná jména, určovali slovní druhy, mluvnické kategorie u podstatných i přídavných jmen a zároveň se dozvídali různé informace o této velmi zdravé zelenině. Sloh byl zaměřen na procvičování výpisků z textu Červená řepa, kde jsme si nastínili rozdíly mezi řepou cukrovou a příbuznou červenou, povídali si o zdravých pokrmech z řepy, o zpracování, obsahu vitamínů apod. Žáci viděli také video se zpracováním řepy, jak se z řepy cukrové vyrábí cukr. Ve čtení si žáci v rámci dramatizace textu připravili loutky a vyzkoušeli si zahrát pohádku O veliké řepě. Žáci pracovali aktivně a celý týden se nesl v klidné pohodové pracovní atmosféře.
                                                                                                                 Mgr. Nela Gottfriedová
 

Archiv novinek >