Pasování na čtenáře


V úterý 4. 6. 2016 se naši prvňáčci ucházeli o titul čtenáře.  V tento slavnostní den naši školu navštívil pan král Ota I. se svou pohádkovou komisí. Pohádková komise se jednohlasně usnesla, že naši prvňáčci zvládli čtenářské dovednosti a jednotlivé uchazeče pasoval sám pan král na čtenáře, nechyběl ani menší dárek, který dětem předával rytíř Krasomil, upomínkový list dětem předala dvorní dáma Nikoleta.  Za pohádkovou komisi a celou školu přejeme všem našim prvňáčkům mnoho dalších úspěchů.
 

Archiv novinek >