Organizace výuky na 1. stupni

Vážení rodiče,
v týdnu od 25. 5. bude na naší škole nastavena následující organizace chodu školy.

Příchod ke škole:
učitelé si budou odvádět žáky od vchodu školy do tříd v tyto časy
1. a 2. ročník v 7:50
3. a 4. ročník v 8:00
5. ročník v 8:10.

Žádáme rodiče, aby děti nechodily před školu zbytečně brzy, zamezíme tak jejich shlukování.
Dopoledne bude probíhat prioritně výuka českého a anglického jazyka a matematiky. Poté bude možnost oběda. Školní jídelna bude vařit jedno teplé jídlo.
Předpokládané ukončení dopoledních vzdělávacích aktivit:
1. a 2. ročník ve 12 hodin, žáci již budou po obědě
3. ročník ve 12:00, poté oběd
4. ročník ve 12:30, poté oběd
5. ročník ve 13:00, poté oběd.

Budou-li žáci zůstávat ve škole i odpoledne, z organizačních důvodů mohou odcházet jen v tyto časy 14:00, 15:00, 16:00. Žáky z odpoledních skupin přivede pedagogický pracovník ve Vámi vybraný čas před hlavní vchod školy. Pokud nechcete, aby dítě odcházelo samo, buďte v danou dobu před školou!!!
Dne 25. 5. si žáci přinesou do školy věci na ČJ, M, AJ. Učitelé jim předají rozvrh na všechny dny. Každý žák musí mít 2 roušky a sáček k jejich uložení.
Do 18. 5. 2020 je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy. V případě zájmu vyplňte a podepište závaznou přihlášku k docházce do školy a dodejte ji do školy do 18. 5. (předejte osobně službě u vchodu školy od 7:00 do 15:00 nebo vhoďte do schránky školy).
Vámi podepsané čestné prohlášení odevzdají žáci v pondělí 25. 5. 2020 při vstupu do školy. Bez tohoto dokumentu nemůžeme žáka do školy vpustit!
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
Pokud žák školu nebude navštěvovat, vyplňte omluvenku z docházky a dodejte ji do školy (předejte osobně službě u vchodu školy od 7:00 do 15:00 nebo vhoďte do schránky školy).

Všechny 3 přílohy si můžete sami vytisknout nebo vyzvednout u vstupu do školy (7:00-15:00).

Nezbytné dotazy směřujte na e-mail fikeisova@zskriby.cz.

Přihláška
Čestné prohlášení
Omluvenka

 

Archiv novinek >