Netradiční pracovní činnosti v šestých třídách


 Žáci šestých tříd se v pracovních činnostech stali na chvíli potravinovými odborníky. Vyzkoušeli si hodnotit ovoce za použití zrakového a chuťového vnímání a rozvíjeli, tak své smysly. Zaměřili jsme se na ovoce, které všichni dobře známe. A tím ovocem bylo jablko. Každý si přinesl jeden vzorek (kus) jablka a druhý vzorek si žáci vyměnili mezi sebou ve dvojici. Mezi hodnocenými jakostními znaky se objevily například: zralost, tvar, poškození aj.   Pro hodnocení a popis vzorků jablek měli žáci připravený pracovní list s jednotlivými znaky společně s tabulkami, kde jednotlivé výsledky zapisovali. Žáci nejprve zhodnotili oba vzorky samostatně. Po vlastním zhodnocení si žáci své výsledky ve dvojici společně porovnali
a vyhodnotili. Všímali si, které znaky určili stejně, kde se jejich odpovědi naopak lišily apod. V závěru hodiny jsme si poznatky shrnuli a vyhodnotili.
                                    
                                                                                                                               Mgr. Nela Gottfriedová 

Archiv novinek >