Netradiční hodina dějepisu


Poslední hodinu dějepisu v 6. ročníku (v tomto kalendářním roce, ne školním) jsme strávili zábavným opakováním. Žáci pracovali na školních tabletech a hráli kvíz o starověkých státech, zejména o Mezopotámii, Egyptě a Číně. Důležité byly nejen jejich vědomosti, ale i rychlost a pozornost. V průběhu se pořadí různě měnilo, proto bylo nezbytné soustředit se až do úplného finále. Nakonec jsme vítěze odměnili bujarým potleskem a odnesli jsme si dobrý pocit z příjemně stráveného času.
                                                                                                                             Mgr. Kristýna Trnčáková
 

Archiv novinek >