Nástup žáků 9. ročníku do školy

Organizace konzultací 9. ročníku od 11. 5. 2020
Počet skupin: 3 (Rozdělení do skupin bylo žákům odesláno)
Jména vyučujících: Mgr. Michal Pelíšek, Mgr. Pavel  Růžička
Učebny: 201, 203, 204
Vstup a odchod žáků: zadní vchod u sběru
Pohyb žáků: pouze patro u fyziky, WC pouze zadní (směr evakuace)
Vyučovací dny: úterý, středa
Před nástupem do školy žák odevzdá Čestné prohlášení
Časy konzultací jednotlivých skupin:
1. skupina – úterý - matematika, středa - český jazyk, vždy od 8:30 do 11:00, učebna 203
2. skupina – úterý - český jazyk, středa - matematika, vždy od 8:30 do 11:00, učebna 204
3. skupina – úterý - matematika, středa - český jazyk, vždy od 12:30 do 15:00, učebna 201
Evidence docházky a učiva: třídní kniha volitelných předmětů (vloženo do TK)
V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
Šatna: využita nebude, žáci se přezují přímo ve třídě
Přestávka: využita nebude, možnost návštěvy WC během hodiny, pitný režim také v hodině
Poučení žáků o hygienických opatřeních: třídní učitel zapíše do TK
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Pozn. Pokud po nástupu 1. stupně do školy (25. 5.) nebudou volné místnosti, dojde k úpravě časů na odpoledne.
Žáky si bude před školou vyzvedávat vyučující, stejně tak bude dohlížet na jejich odchod.
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Mgr. Zdeněk Mikoška
ředitel školy
 

Archiv novinek >