Mimořádné opatření - uzavření základní školy s účinností 11. 3. 2020

Mimořádné opatření - uzavření základní školy s účinností 11. 3. 2020
Na základě rozhodnutí MZ se od 11.3.2020 až do odvolání uzavírá základní škola!
Z tohoto důvodu od zítřejšího dne nebude probíhat v naší škole výuka:
-        ve třídách 1. – 9. ročníku;
-        ve školní družině
Učitelé zadají dětem práci na cca. týden prostřednictvím fungujících komunikačních kanálů (informační systém školy na  www stránkách-IS, eŽK, e-mailová korespondence …).
Do obnovení provozu školy se ruší všechny mimoškolní akce, nebudou probíhat žádné dětské kroužky.
Obědy jsou na dobu uzavření školy dětem automaticky zrušeny. Po obnovení provozu bude objednání obědů na další dny na zákonných zástupcích a žácích.  
Do odvolání se  ruší všechny pronájmy!
Rodiče, kteří budou potřebovat od školy potvrzení OČR (dítěte do 10 let), se obrátí na vedení školy
Mgr. Zdeněk Mikoška
ředitel školy

Archiv novinek >