Konzultace pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče,
v týdnu od 8. 6. jsou povoleny konzultace pro žáky 2. stupně ve škole.
Tyto konzultace jsou dobrovolné pro školy i pro žáky.
Naše škola bude konzultace žákům ve škole poskytovat.
Z kapacitních důvodů bude každá třída ve škole jeden den v týdnu.
Budou probíhat dopolední konzultace k českému jazyku, matematice a třídnickým záležitostem.
Přesné časy stanovíme příští týden podle počtu žáků, kteří budou přítomni ve škole.
Z rozhodnutí ministerstva školství bude do konce školního roku nadále probíhat distanční (dálková) výuka.
Termíny pro jednotlivé třídy:
Pondělí - 6. A, 6. B
Úterý - 6. C, 7. A
Středa - 7. B, 7. C
Čtvrtek - 8. A, 8. B
Pátek - 8. C
Prosíme o potvrzení do pondělí 1. 6., zda se díte těchto konzultací bude účastnit - viz email od třídních učitelů.
V případě, že žák do školy nastoupí, musí předložit v den nástupu podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s datem 8. 6. 2020.
Bez tohoto prohlášení nesmí žák do školy vstoupit.
Žák musí mít k dispozici 2 roušky a sáček na jejich uložení.
Pokud žák do školy nenastoupí, prosíme o vyplnění a dodání omluvenky.
V případě dotazů se můžete obrátit na svého třídního učitele.
 
Pěkný víkend                     Mgr. Pavel Růžička

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OMLUVENKA Z KONZULTACÍ

Archiv novinek >