Konverzace z anglického jazykaŽáci osmého ročníku mají letos jako jeden z volitelných předmětů konverzaci v angličitině. V rámci hodin si ve skupinách připravili prezentaci na téma Velká Británie. Nejprve si vybrali několik měst ve Velké Británii, k nim si našli různé informace a zajímavosti. Následně ve skupinách vytvořili kartičky, mapu a v poslední hodině konverzace někteří prezentovali získané informace ostatním. Všem patří velká pochvala za snahu a velmi pěkně připravená povídání o známých i méně známých městech.  

                                                                                                                                                 Mgr. Petra Pšenčíková


 

Archiv novinek >